Typography

PRIMARY FONT

Lora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Adalah menjadi satu fakta bahawa pembaca akan terganggu oleh text yang boleh difahami apabila melihat susunan mukasurat. Kegunaan Lorem Ipsum adalah kerana ia mempunyai susunan ayat yang kelihatan normal, yang lebih menarik berbeza dengan “Contoh disini, contoh disini”. Ia menyerupai text yang boleh dibaca dalam bahasa Inggeris.
SECONDARY FONT

Lora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adalah menjadi satu fakta bahawa pembaca akan terganggu oleh text yang boleh difahami apabila melihat susunan mukasurat. Kegunaan Lorem Ipsum adalah kerana ia mempunyai susunan ayat yang kelihatan normal, yang lebih menarik berbeza dengan “Contoh disini, contoh disini”. Ia menyerupai text yang boleh dibaca dalam bahasa Inggeris.

Buttons

PRIMARY Button
Edit this via Theme Styles button.
SECONDARY Button
These should be edited in the patterns.

Colors

PRIMARY Colors